Moduli paketa SISTEM8

SISTEM8 je poslovni informacijski sistem (ERP), za izvajanje in nadzor vseh poslovnih procesov v podjetju. Konkurenčna prednost paketa je velika prilagodljivost za področje planiranje in terminiranje proizvodnje. Paket deluje vzporedno v treh jezikih. Kvaliteto paketa potrjujejo  številne namestitve v proizvodnih podjetjih v Švici in Nemčiji. Paket SISTEM8 sestavlja preko 20 modulov, ki jih delimo v dve skupini:

 • standardni moduli.. To so moduli, v katerih ni pričakovati večjih potreb po prilagoditvah. To so moduli, ki jih vsebuje tudi večina ostalih ERP programskih paketov na trgu
 • moduli proizvodnje. Konkurenčno prednost paketa predstavljajo prilagodljive rešitve teh modulov

Moduli proizvodnje:

 • Tehnologija (kosovnice, postopki, operacije…)
 • Delovni nalogi
 • Planiranje (MRP, kapacitet, virov)
 • Kalkulacije/Pokalkulacije
 • Nadzor proizvodnje/MES
 • Terminiranje – integrirano v paketu
 • Simulacije v raznih sklopih (kapacitet, rokov, kalkulacij…)
 • Tehnična dokumentacija

Karakteristike paketa

Osnovne karakteristike paketa so:

 • velika prilagodljivost zahtevam posameznega uporabnika
 • širok nabor rešitev in funkcionalnosti za planiranje in terminiranje proizvodnje
 • integrirano terminiranje (ne potrebujete “Preactorja”)
 • popolna integriranost z Windows okoljem in orodji zbirke Office
 • odprtost sistema
 • vzporedno delo v treh jezikih

Prilagodljivost

Osnovna karakteristika paketa je velika prilagodljivost specifičnim zahtevam uporabnika predvsem na področju planiranja in terminiranja proizvodnje. Fleksibilnost paketa zagotavlja uporabo paketa za vaše potrebe skozi daljše časovno obdobje, neglede na to kako se spreminjajo dejavniki, ki vplivajo na spremembo načina vašega poslovanja v prihodnje. Številne prilagoditve lahko izvaja uporabnik sam. Zahtevnejše prilagoditve izvede proizvajalec. Glavne prilagoditve/samoprilagoditve (navedene glede na zahtevnost izvedbe) so:

 • prilagoditve ekranov. Dodajanje/izločitev posameznih podatkov, vrstni vnos podatkov, kontrole nad podatkom, lastna poimenovanja (labele)…
 • prilagoditve baze podatkov. (sprememba dolžin, tipov, formatov…, dodajanje lastnih podatkov v bazo, delo s podatki, lastni šifranti nad poljubnim podatkom, kontrole nad podatkom…)
 • prilagoditve list in obrazcev
 • prilagoditve namizja (izgled, meniji, avtorizacije vnašalcev…)
 • nastavitve funkcionalnosti (vklop/izklop posameznih funkcionalnosti in kontrol)

Planiranje, Terminiranje

Ko zgolj planiranje materiala ni dovolj Planiranje z omejenimi kapacitetami

Nadzor proizvodnje

Planirajmo in terminirajmo na dejansko stanje v proizvodnji

Sistem8 ERP

Prodaja, nabava, finance…v paketu SISTEM8 je skoraj vse

Projektna proizvodnja

Orodjarstvo, proizvodnja unikatnih naprav in izdelkov. Generična tehnologija.

Prilagodljivost

Orodja paketa so orodja za zmanjšanje stroškov prilagajanja paketa.

Predpogodbene aktivnosti

Prepričajte se o ustreznosti paketa. Tveganja investicije ni.

Loading