Projektna proizvodnja

Orodjarstvo – projektna proizvodnja

V paketu SISTEM8 je vgrajenih sklop funkcionalnosti, ki omogočajo, da paket uporabljamo tudi za projektno (posamično proizvodnjo). Tipičen enostaven predstavnik tovrstne proizvodnje je orodjarstvo. Bolj kopleksna pa je proizvodnja unikatnih sestavov in naprav.

Planiranje serijske proizvodnje se v marsičem razlikuje od projektne proizvodnje. Ena od teh razlik je t.i. generična tehnologija (artikli, kosovnice, postopki), saj mora biti ta proces avtomatiziran s ciljem čimhitrejšega odgovora kupcu – ponudbe kupcu. Druga karakteristična razlika pa je, da se bo tehnologija lahko v teku projekta sproti spreminjala ali celo postopoma nastajala vse do zaključka projekta.

Planiranje, Terminiranje

Ko zgolj planiranje materiala ni dovolj Planiranje z omejenimi kapacitetami

Nadzor proizvodnje

Planirajmo in terminirajmo na dejansko stanje v proizvodnji

Sistem8 ERP

Prodaja, nabava, finance…v paketu SISTEM8 je skoraj vse

Projektna proizvodnja

Orodjarstvo, proizvodnja unikatnih naprav in izdelkov. Generična tehnologija.

Prilagodljivost

Orodja paketa so orodja za zmanjšanje stroškov prilagajanja paketa.

Predpogodbene aktivnosti

Prepričajte se o ustreznosti paketa. Tveganja investicije ni.

Loading