Prilagodljivost

Mar morate računalničarjem res stalno nekaj plačevati ? Ni potrebno. Paket SISTEM8 vsebuje številna orodja za prilagoditve paketa, ki jih lahko opravite sami. Večino pa jih opravimo skupaj že v obdobju predpogodbenih aktivnosti. Četudi se vaše poslovanje v prihodnje spremeni, boste lahko paket prilagodili novim potrebam.

Urejevalnik oken. S tem orodjem dodajamo/odvzemamo podatke v oknih, prilagajamo velikost in položaj oken na namizju, preimenujemo podatke, določamo vrstni red vnosa podatkov, obvezne vnose podatkov ter kontrole nad podatki. Izgled oken je lahko prilagojen posameznemu uporabniku.

Urejevalnik list. Z njim prilagajamo izpisne liste ter dokumente (račune, dobavnice, delovno dokumentacijo…). Za dokumente lahko nastavite interno označevanje dokumentacije, shranjevanje (e-Dokumenti) ter izvoze v poljubne formate.

Urejevalnik baze podatkov. Z njim si prilagajamo podatkovno strukturo. Odpiramo nove podatke/tabele v bazi, prilagajamo dolžine, tipe, lastnosti, relacije, kontrole itd. podatkov. Z njim je možno izvajati večino funkcij in akcij, ki bi jih sicer moral izvesti dober poznavalec vaših podatkovnih strežnikov. Vsebuje tudi pripomočke za prevajanje “label” oz. tekstov, tako da si paket lahko prilagodite vaši terminologiji ali prevedete paket v željeni jezik (slovenski, angleški, nemški, francoski so že v paketu)

Ostala programska orodja in pripomočki. Številni pripomočki za povečanje učinkovitosti vašega dela in nadzora nad delovanjem sistema. To so orodja za masovna ažuriranja podatkov, za pomoč pri reorganizacijah podatkovnih struktur, nadzorne rutine vsklajenosti podatkov, baze, izvozi/uvozi podatkov, arhiviranja itd….

Specifične prilagoditve. So prilagoditve, ki zahtevajo programiranje. Ali bodo specifične prilagoditve sploh potrebne ali ne ugotovimo v obdobju predpogodbenih aktivnosti. V ta namen investiramo v stranko 50 – 150 ur brezplačne pomoči pri spoznavanju delovanja paketa z njenimi “živimi” podatki.

Planiranje, Terminiranje

Ko zgolj planiranje materiala ni dovolj Planiranje z omejenimi kapacitetami

Nadzor proizvodnje

Planirajmo in terminirajmo na dejansko stanje v proizvodnji

Sistem8 ERP

Prodaja, nabava, finance…v paketu SISTEM8 je skoraj vse

Projektna proizvodnja

Orodjarstvo, proizvodnja unikatnih naprav in izdelkov. Generična tehnologija.

Prilagodljivost

Orodja paketa so orodja za zmanjšanje stroškov prilagajanja paketa.

Predpogodbene aktivnosti

Prepričajte se o ustreznosti paketa. Tveganja investicije ni.

Loading