Že samo misel, da bi nekdo ob preverjanju našega paketa SISTEM8 imel dvome, da je investicija tvegana in da nebi izpolnili obljub do stranke, se nam zdi neznosna. Zaradi tega brezplačno investiramo v stranko velik obseg naše pomoči, pred podpisom nakupne/najemne pogodbe. Prizadevamo si, da bi bil SISTEM8 kos vsaki razumni presoji ustreznosti in ničnemu tvegaju za stranko. Prizadevamo si dokazati, da slovensko znanje nekaj velja. Iziv so nam predvsem primerjave z dragimi tujimi paketi.

PREDPOGODBENE AKTIVNOSTI

Predstavitve pri stranki. V tem obdobju želimo podrobno spoznati vaše zahteve. Šele ko se mi prepričamo o ustreznosti paketa nadaljujemo sodelovanje in izdelamo ponudbo. Od tedaj dalje je investicija vsebinsko in stroškovno opredeljena, tveganja pa prevzamemo mi. Ponudba je “na ključ”.

Brezplačne predpogodbene aktivnosti. V obdobju 1-2 mesecev brezplačno izvedemo sledeče aktivnosti, z namenom, da popolnoma izničimo tveganje investicije:

  • spoznavanje vašega obstoječega načina poslovanja in dela
  • evidentiramo vaše zahteve in predloge
  • vnesemo/prenesemo nekaj vaših “živih” podatkov (artikli, kosovnice, postopki, odprti dokumenti…)
  • nastavimo SISTEM8 za vaše potrebe
  • prezentiramo rešitve in simuliramo delo paketa “v živo”
  • izdelamo gradivo Funkcionalna specifikacija. To je zbir vseh vaših zahtev ter naših predlogov rešitev
  • izdelamo predlog ev. dodatnih nadgradenj, ki zahtevajo večji obseg programiranja (več kot 3 dni). Te nadgradnje stroškovno opredelimo in so sestavni del pogodbe o nakupu
  • izdelamo analizo prenosa podatkov ter model prehoda
  • izdelamo terminski načrt

Aktivnosti v tem obdobju izvajamo na način, da čimmanj obremenjujemo uporabnike. Njihova naloga je predvsem v podajanju želja in predlogov, ter presoji ustreznosti prikazanih rešitev. Po zaključenem obdobju stranka dobi vsa gradiva (zapisnike, analize) ter gradivo Funkcionalna specifikacija. Slednje ji je lahko v veliko pomoč pri presoji ponudb rešitev ostalih ponudnikov.

Tveganja ni. Sprejemamo kakeršnkoli razumne pogoje za popolno izničenje tveganja investicije. Temu je prilagojena tudi pogodbena opredelitev poslovnega sodelovanja, ki predvideva možnost najema paketa ali obročnega odplačevanja do 24 mesecev. Avansov pri nas ni.

Če ne delate “v živo ” PRIZVODNJE ne morete spoznati. V jeziku proizvodnje to pomeni, da programskih rešitev za proizvodnjo ne morete spoznati na osnovi predstavitev. Potrebno je vsaj nekajmesečno operativno delo. Naše stališče je, da mora odgovornost uspešne uvedbe v večji meri prevzeti ponudnik paketa.

Planiranje, Terminiranje

Ko zgolj planiranje materiala ni dovolj Planiranje z omejenimi kapacitetami

Nadzor proizvodnje

Planirajmo in terminirajmo na dejansko stanje v proizvodnji

Sistem8 ERP

Prodaja, nabava, finance…v paketu SISTEM8 je skoraj vse

Projektna proizvodnja

Orodjarstvo, proizvodnja unikatnih naprav in izdelkov. Generična tehnologija.

Prilagodljivost

Orodja paketa so orodja za zmanjšanje stroškov prilagajanja paketa.

Predpogodbene aktivnosti

Prepričajte se o ustreznosti paketa. Tveganja investicije ni.

Loading