Nakup

Glavni kriterij cenika za nakup, najem in vzdrževanje paketa je:

  • nakup licenc z moduli za planiranje in terminiranje proizvodnje
  • nakup brez modulov proizvodnje. Cena vseh ostalih modulov je 50% polne licence

Cena nakupa ene licence (en PC) je od 1.000 – 2.500 EUR z vključenim uvajanjem v obsegu od 40-100 ur, odvisno od skupne cene nakupa.

Cena mesečnega najema paketa

Cena uvajanja je 50 EUR/uro ali na “ključ”. Slednje pomeni, da se stranki pred podpisom pogodbe dogovorita za fiksni znesek stroškov uvajanja (od 4.000 – 8.000 EUR).

Za učinkovito uvedbo paketa je potrebno v opraviti tudi t.i. organizacijska dela. Posebno v manjših družinskih podjetjih, ki prehajajo iz obrtniškega načina dela na industrijski, ni pričakovati, da bi razpolagala s tovrstnimi znanji in izkušnjami. MSOFT zato nudi tudi tovrstno pomoč po ceni 50 EUR/uro. 

Prilagoditve. V kolikor vseh prilagoditev ni možno opraviti s programskimi orodji paketa še pred podpisom pogodbe, je okvirna cena izdelave (programiranja) specifičnih prilagoditev od 30-50 EUR/uro, po predhodni ponudbi. Del obvezujočih prilagoditev je lahko vključen že v pogodbo o nakupu.

Tveganja investicije ni:

  • pred nakupom paketa investiramo v vas 30-50 ur brezplačne pomoči pri spoznavanju paketa. V tem obdobju se sami želimo prepričati o ustreznosti paketa, vi pa paket spoznate že do te mere, da lahko presodite o ustreznosti
  • avansov ni
  • mesečno obročno odplačevanje do 12 mesecev. Stranka lahko odstopi od pogodbe kadarkoli brez obveznosti

Okvirni cenik

 

 

 

 

Planiranje, Terminiranje

Ko zgolj planiranje materiala ni dovolj Planiranje z omejenimi kapacitetami

Nadzor proizvodnje

Planirajmo in terminirajmo na dejansko stanje v proizvodnji

Sistem8 ERP

Prodaja, nabava, finance…v paketu SISTEM8 je skoraj vse

Projektna proizvodnja

Orodjarstvo, proizvodnja unikatnih naprav in izdelkov. Generična tehnologija.

Prilagodljivost

Orodja paketa so orodja za zmanjšanje stroškov prilagajanja paketa.

Predpogodbene aktivnosti

Prepričajte se o ustreznosti paketa. Tveganja investicije ni.

Loading