PLANIRANJE IN TERMINIRANJE PROIZVODNJE

Planiranje proizvodnje ni zgolj MRP (planiranje materiala) , ko na osnovi vhodnih potreb (ocen prodaje, naročil kupcev…) po strukturi lansiramo delovne naloge in naročila dobaviteljem. Je proces, ki mora zagotoviti, da bodo tudi ostali viri (stroji, delavci, orodja) razpoložljivi ob pravem času na pravem mestu s ciljem zagotoviti dobavo kupcem v dogovorjenem roku ob optimalni izkoriščenosti kapacitet. SISTEM8 omogoča planiranje proizvodnje:

  • z neomejenimi kapacitetami
  • z omejenimi kapacitetami
  • kombinirano

Obvladovanje sprememb je ključno. Samo planiranje ni dovolj. Proizvodnja ne bo nikoli tekla tako kot ste planirali. Kupci se bodo vedno izmišljali, v nabavi vedno kaj “zaškriplje”, vaši stroji in orodja niso imuni na okvare. Tudi ljudje smo včasih nepredvidljivi. Uspeh proizvodnega podjetja je odvisen od proizvodnje in tega kako uspešno rešuje probleme v proizvodnji. SISTEM8 je orodje za obvladovanje teh sprememb. Dobri mojstri v proizvodnji so nenadomestljivi. Brez njih ne bo šlo tudi z najboljšimi super barvnimi ERP paketi. Priskrbite mojstrom vsaj ustrezno orodje – paket SISTEM8.

Več tipov proizvodnje v istem podjetju. SISTEM8 omogoča istočasno planiranje različnih tipov proizvodenj.

  • projektna (projekt->naprave>nalogi->verige nalogov>aktivnosti)
  • posamična (orodjarne)
  • serijska (v raznih izpeljankah)

Vaše planiranje je ali bo specifično, saj ste proizvodno podjetje. Verjetno imate več načinov planiranja odvisno od številnih dejavnikov (tipa proizvodnje, organizacije poslovanja, skupin izdelkov, ključnih kupcev, planerjev, tehnologije…). Vaše poslovanje se bo v prihodnje morda spremenilo. Vaše planiranje bo verjetno potrebno prilagajati. Zato izberite paket SISTEM8, ki omogoča prilagoditve na enostaven način. Razmišljajte dolgoročno.

Terminiranje proizvodnje je integrirano v sam proces planiranja. Ne potrebujete drugih programskih paketov za razporejanje operacij. Vsebuje funkcionalnosti za optimalno izrabo vaših kapacitet še posebno za obvladovanje zasedenosti in terminov v primeru sprememb. Preterminiranje, prioritete in terminiranje verig (povezani nalogi in naročila po celotni strukturi) so osnovne karakteristike terminiranja SISTEM8.

Prilagodljivost paketa SISTEM8 je rezultat 30-letne “kilometrine” v razvoju programskih rešitev za proizvodnjo. Paket vsebuje širok nabor vgrajenih funkcionalnosti, kar omogoča, da njegovo delovanje prilagodte svojim potrebam. Večino nastavitev in prilagoditev opravimo že v obdobju predpogodbenih aktivnosti.

Planiranje, Terminiranje

Ko zgolj planiranje materiala ni dovolj Planiranje z omejenimi kapacitetami

Nadzor proizvodnje

Planirajmo in terminirajmo na dejansko stanje v proizvodnji

Sistem8 ERP

Prodaja, nabava, finance…v paketu SISTEM8 je skoraj vse

Projektna proizvodnja

Orodjarstvo, proizvodnja unikatnih naprav in izdelkov. Generična tehnologija.

Prilagodljivost

Orodja paketa so orodja za zmanjšanje stroškov prilagajanja paketa.

Predpogodbene aktivnosti

Prepričajte se o ustreznosti paketa. Tveganja investicije ni.

Loading