NADZOR PROIZVODNJE

MES – Manufacturing Execution Sytem ali sistem za odločanje v proizvodnji. Je koncept povezav, funkcij, organizacije dela itd., katerega namen je povezati poslovno in proizvodno okolje. Je orodje, ki vas mora “oborožiti” z ustreznimi informacijami za optimizacijo vaših proizvodnih aktivnosti. Je koncept, ki vam bo v pomoč pri optimalnem razporejanju zalog, kapacitet in opreme ter olajšal nadzor in upravljanje proizvodnje. Izgradite si lastni koncept, paket ga mora podpirati in omogočiti prilagajanje. Nadzor proizvodnje SISTEM8 je odlična podloga za vaš MES sistem.

VEM – vse na enem mestu. V tem modulu so na enem mestu (meniju) združene funkcionalnosti in opravila iz ostalih modulov paketa vezana na proizvodno:

  • vnos ali zajem povratnih informacij iz proizvodnje. Knjiženja porabe/predaje, dela, izmeta, zastojev….
  • spremljanje proizvodnje iz raznih vidikov: nalogi, operacije, delavci, izmene, kooperanti, projekti….
  • zbirni strukturni prikazi: projekt/nalogi, skupine strojev, skupine delavcev..
  • prikazi verig – povezanih dogodkov od izvorne potrebe (naročilo in ali ocena prodaje) navzdol in navzgor
  • razpoložljivost dejanska in planska (manjki/viški)
  • pregledi zasedenosti kapacitet z orodji za glajenje proizvodnje
  • načrtovanje dela po delavcih
  • simulacije

Vnos povratnih informacij iz proizvodnje. Koncept je zasnovan na način, da se delavci čimmanj ukvarjajo z vnosi podatkov. Uporaba 12345 in razni načini povratnih knjiženj (Backflush) omogočajo hiter in točen zajem podatkov. Knjiženja lahko avtorizirate po vnašalcih. So lahko dvonivojska (npr: delavec vnese, nadzornik potrdi)

Koledar stroja in koledar delavca. S temi koledarji urejamo razpoložljive kapacitete za terminiranje. Za fino planiranje (nekaj dni vnaprej) pa z njimi uravnavamo kapacitete in gladimo proizvodnjo – rešujemo “konflikte” na kapacitetah

Sledljivost po lotih in/ali serijah. Tako kot v nabavi (serije dobaviteljev) je tudi v proizvodnji omogočeno podrobno spremljanje po serijah in lotih (en nalog več serij, ena serija več lotov…). Funkcionalnost poleg ostalega omogoča sledenje izvajalcev po lotih/serijah/izmenah.

Nadzor stroškov. Glavni namen nadzora stroškov je:

  • opozarjanje sistema na odstopanja med planskimi stroški (predkalkulacije) in dejanskimi stroški stroškovnih nosilcev: izdelka, naloga, projekta
  • ugotavljanje “poslovnega izida” izdelka, ki je razlika med doseženo prodajno ceno (prihodki) in polno lastno ceno (odhodki).

Planiranje, Terminiranje

Ko zgolj planiranje materiala ni dovolj Planiranje z omejenimi kapacitetami

Nadzor proizvodnje

Planirajmo in terminirajmo na dejansko stanje v proizvodnji

Sistem8 ERP

Prodaja, nabava, finance…v paketu SISTEM8 je skoraj vse

Projektna proizvodnja

Orodjarstvo, proizvodnja unikatnih naprav in izdelkov. Generična tehnologija.

Prilagodljivost

Orodja paketa so orodja za zmanjšanje stroškov prilagajanja paketa.

Predpogodbene aktivnosti

Prepričajte se o ustreznosti paketa. Tveganja investicije ni.

Loading