OSTALI MODULI

Morda česa ni ? V kolikor v paketu SISTEM8 kaj pogrešate je verjetni vzrok v tem, da ne omenjamo stvari, ki so samoumevne ali pa smo morda pri opisu vsebin res kaj izpustili. Kontaktirajte nas. V zameno, vam v okviru naših brezplačnih predpogodbenih aktivnosti nudimo 50-150 ur pomoči. Na vaših “živih” podatkih bomo simulirali delovanje paketa in vaše zahteve. Šele tedaj dobimo odgovor ali česa v paketu res ni in kar je še bolj pomembno: Ali tisto kar je res deluje v skladu z vašimi zahtevami.

PRODAJA, NABAVA, ZALOGE. Za uporabo modulov planiranja proizvodnje, potrebujete vsaj še te tri integrirane module paketa. Prodajo, kot izvor primarnih potreb (naročila kupcev in ocena prodaje). Nabavo za kritje potreb po materialih in samo terminiranje. Zaloge kot mesto za obe vrsti razpoložljivosti:

  • zgolj za potrjena naročila kupcev in naloge (dejanska razpoložljivost)
  • in/ali tudi za oceno prodaje (planska razpoložljivost)

PROJEKTI. Je modul, ki omogoča da vse dogodke in stroške v našem poslovanju spremljamo po projektih. Pri posamični proizvodnji kompleksnih sestavov, objektov, postrojenj…je strukturna povezanost na proizvodnjo sledeča: Projekt ->Delovni nalogi ->Pozicije nalogov ->Operacije (aktivnosti) Te povezave so ključnega pomena za terminiranje in predvsem za obvaldovanje sprememb t.j. terminov kjerkoli v verigi povezav.

DOPOLNILNI MODULI proizvodnje so še:

  • Stroškovno knjigovodstvo. Za razporejanje posrednih stroškov na izdelke
  • Materialno knjigovodstvo
  • Nadzor cen. Za ugotavljanje in analizo prevelikih odstopanj raznih cen in vrednotenj v paketu
  • Prodajna statistika. Za analize razlik v ceni (RVC) t.j. ugotavljanje dobička/izgube izdelka

Ostali moduli. Ostali moduli paketa, ki ne pogojujejo uporabe modulov planiranja so: glavna knjiga oboji saldakonti kadri plače osnovna sredstva V kolikor imate ta področja pokrita z lastnimi paketi ali imate zunanje računovodstvo, so zagotovljene ustrezne povezave (uvozi/izvozi).

Planiranje, Terminiranje

Ko zgolj planiranje materiala ni dovolj Planiranje z omejenimi kapacitetami

Nadzor proizvodnje

Planirajmo in terminirajmo na dejansko stanje v proizvodnji

Sistem8 ERP

Prodaja, nabava, finance…v paketu SISTEM8 je skoraj vse

Tehnična dokumentacija

Arhiv verzij TD, najave, spremembe, obvestila in potrditve sprememb

Prilagodljivost

Orodja paketa so orodja za zmanjšanje stroškov prilagajanja paketa.

Predpogodbene aktivnosti

Prepričajte se o ustreznosti paketa. Tveganja investicije ni.