Partnerji

Smo razvojno usmerjeno računalniško podjetje z vizijo, da s “slovensko pametjo” ponudimo domačemu in tujemu trgu kvalitetne ERP programske rešitve s konkurenčno prednostjo za področje planiranja in terminiranja proizvodnje. Strategijo uresničujemo z našo že tretjo generacijo ERP paketov v 30 letih (PMPS 1981-89, IPP 1990-2010., SISTEM8 2010-), ki poleg rešitev za področja prodaje, nabave, financ…. vključuje izredno prilagodljive rešitve za planiranje in terminiranje proizvodnje. Strategija temelji na podpori razvoja programskih rešitev za proizvodnja podjetja. Garant našega uspeha so preko 30 letne izkušnje v razvoju in uvajanju ERP programskih rešitev. Tretjo generacijo naših programskih rešitev predstavlja programski paket SISTEM8, ki ga uporabljajo tudi številna proizvodna podjetja v Švici in Nemčiji. Konkurenčno prednost gradimo na prilagodljivih programskih rešitvah za planiranje in terminiranje proizvodnje. Govorimo jezik proizvodnje. Cenimo slovensko znanje in ga delimo z vami. Cenimo slovensko konkurenco. S programskim paketom SISTEM8 želimo zapolniti vrzel med dragimi tujimi rešitvami in za proizvodnjo manj prilagodljivimi standardnimi ERP paketi.

Planiranje, Terminiranje

Ko zgolj planiranje materiala ni dovolj Planiranje z omejenimi kapacitetami

Nadzor proizvodnje

Planirajmo in terminirajmo na dejansko stanje v proizvodnji

Sistem8 ERP

Prodaja, nabava, finance…v paketu SISTEM8 je skoraj vse

Tehnična dokumentacija

Arhiv verzij TD, najave, spremembe, obvestila in potrditve sprememb

Prilagodljivost

Orodja paketa so orodja za zmanjšanje stroškov prilagajanja paketa.

Predpogodbene aktivnosti

Prepričajte se o ustreznosti paketa. Tveganja investicije ni.