Nakup

Cena nakupa je v glavnem odvisna od tega ali kupujete tudi module prozvodnje ali zgolj ostale module (prodaja, nabava, rečunovodstvo….):

  • polna licenca – vsi moduli z moduli proizvodnje – 100%
  • samo moduli proizvodnje – 50%
  • vsi ostali moduli – 50%

Cena nakupa ene licence (en PC) je 1.000 – 2.000 EUR.  in je odvisna še od števila kupljenih licenc. Za vsakih 1.000 EUR cene nakupa pripada kupcu 4 – 6 ur uvajanja.

Cena mesečnega najema paketa je 3% vrednosti nakupa licenc.

Cena mesečnega vzdrževanja je od 1% – 2% cene nakupa, odvisno od vključene pavšalne mesečne podpore 2-8 ur.Cena 3-mesečnega vzdrževanja od operativne uvedbe paketa je vključena v ceni nakupa.

Cena uvajanja je 50 EUR/uro ali na “ključ”. Slednje pomeni, da se stranki pred podpisom pogodbe dogovorita za fiksni znesek stroškov uvajanja (4.000 – 8.000 EUR). Rok uvedbe je odvisen od kupca.

Dela organizatorja. Z učinkovito uvedbo paketa je potrebno v opraviti tudi t.i. organizacijska dela. Posebno v manjših novonastalih podjetjih, ki prehajajo iz obrtniškega načina dela na industrijski, ni pričakovati, da bi razpolagala s tovrstnimi znanji in izkušnjami. MSOFT zato nudi tudi tovrstno pomoč. V ta okvir sodijo dela organizacije poslovanje, dokumentacije in izdelava organizacijskih navodil.

Prilagoditve. V kolikor vseh prilagoditev ni možno opraviti s programskimi orodji paketa je okvirna cena izdelave specifičnih prilagoditev od 30-50 EUR/uro, po predhodni ponudbi. Del obvezujočih prilagoditev je lahko vključen že v pogodbo o nakupu.

Plačilni pogoji: Avansov ni. Obročno odplačevanje do 2 leti. Stranka lahko odstopi od pogodbe kadarkoli, brez obveznosti.

Tveganje: Z vidika stranke tveganja ni:

  • pred nakupom paketa investiramo v vas do 50 ur brezplačne pomoči pri spoznavanju paketa. V tem obdobju se želimo sami prepričati o ustreznosti paketa za vas.
  • mesečno obročno odplačevanje lahko prekinete po kateremkoli obroku brez obveznosti

Predpogodbene aktivnosti. V obdobju testiranja paketa nudimo kupcu 50 ur brezplačne pomoči. V kolikor ta obseg stranki ne zadošča, dodatno pomoč zaračunavamo po veljavnem cenihu. Te stroške pa v primeru nakupa odštejemo od nakupne cene paketa.

V kolikor stranka želi testirati paket s svojimi “živimi” podatki že v obdobju predpogodbenih aktivnosti, izvedemo prenos podatkov po ceni 500 – 3.000 EUR. V tem obdobju opravimo tudi večino prilagoditev, ki jih omogočajo programska orodja paketa.

Primeri izračuna cene za proizvodno podjetje (polne licence-z moduli proizvodnje)

Št.licenc Nakup Najem / mesec Uvajanje Vzdrževanje / mesec
to 3 3.000-6.000 € 90-150 € 40 ur 50-150 €
3-5 3.000-10.000 € 150-240 € 60 ur 100-200 €
5-10 5,000-15,000 € 240-450 € 90 ur 200-300 €
10-20 15.000-30.000 € 450-700 € 120 ur 300-500 €
nad 20 30,000-50,000 € 700-1500 € 300 ur 500-1000 €

Planiranje, Terminiranje

Ko zgolj planiranje materiala ni dovolj Planiranje z omejenimi kapacitetami

Nadzor proizvodnje

Planirajmo in terminirajmo na dejansko stanje v proizvodnji

Sistem8 ERP

Prodaja, nabava, finance…v paketu SISTEM8 je skoraj vse

Tehnična dokumentacija

Arhiv verzij TD, najave, spremembe, obvestila in potrditve sprememb

Prilagodljivost

Orodja paketa so orodja za zmanjšanje stroškov prilagajanja paketa.

Predpogodbene aktivnosti

Prepričajte se o ustreznosti paketa. Tveganja investicije ni.